واحد نظارت فنی سقف کاذب و دیوار کناف – ساخت و ساز خشک

آداک سازان نواندیش با استفاده از مهندسین مشاور و ناظر متخصص خود در اجرای اصولی و تخصصی سیستم های ساخت و ساز خشک جلب رضایت کارفرمایان محترم در پروژه های قبلی خود در بحث فنی ، سرعت روند اجرا پروژه آماده هرگونه مشاوره طراحی و اجرای این سیستم و یاری کارفرمایان محترم در سرعت بخشیدن به روند پایان پروژه و بازگشت سرمایه ایشان را دارا می باشد .

 

اجرای سقف کاذب کناف

اجرای سقف کاذب کناف