دیوار کناف ( درای وال )

گزاف نیست اگر بگوییم بزرگترین خطر در درجه اول برای همه ی مردم و در درجه دوم برای طبیعت و محیط زیست زلزله است . بیشترین حجم لرزه هایی که در جهان اتفاق می افتد با جزئی ترین قدرت و آسیب هایی کم هستند . البته باید در نظر داشته باشیم زلزله هایی که با قدرت متوسط هم می توانند آسیب قابل توجهی به بار می آورند مخصوصا اینکه همه ی زلزله ها دارای پس لرزه می باشند . در زلزله یک بنا ( ساختمان ) ممکن است آسیب جزئی و یا کلی ببیند و همچنین در بدترین حالت احتمال اینکه ساختمان به کل تخریب شود ، به این دلیل که امکان پیش بینی زلزله ها وجود ندارد خسارات جانی و مالی زلزله وحشتناک و قابل توجه می باشد . کاهش وزن سازه اصلی بنا ( ساختمان ) با کمک محصولات کناف ایران می توان این خسارات را به حداقل رسانید .

 

کناف ایران

بدهی ترین دلیل که میزان خسارت را زیاد می کند ، این است که ساخت و ساز به طور قابل توجهی رشد نموده است . و علت دیگر را چنین می توان بیان کرد که ساختمان ها بر پایه محاسبات و اصول مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته نمی شوند اصول مقاوم بودن درهنگام وقوع زلزله اگر درساخت بناها ( ساختمان ) رعایت نشود آسیب های غیر قابل جبران به بار خواهد آمد .

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که زلزله ها یک خطر جدی برای ساختمان ها هستند . پس خصوصا برای صنعت ساخت و سازکشور عزیزمان این را باید در نظر داشته باشیم که ساختن بنا هایی که در زمان زلزله مقاوم باشند کاری بسیار مهم می باشد . و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی نمود …

تصور کنید ژاپن با زلزله های به شدت ویرانگری که روبروست .اگر درصدد ساخت ساختمان های با کیفیت و مقاوم در برابر زلزله نباشد چه آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی به این کشور وارد خواهد شد ؟ یکی از کارهایی که این کشور در زمینه مقاوم سازی انجام داده . این است که وزن سازه اصلی ( ساختمان ) را به شدت پایین می آورند . و یکی از آیتم هایی که می تواند وزن مرده ساختمان را پایین بیاورد بکار بردن دیوار کناف در ساختمان می باشد . و چون دیوار های هر ساختمان بخش عمده فضای داخلی آن را تشکیل می دهند با کاهش دادن وزن دیوار ها به شکل قابل توجه با استفاده از درای وال کناف به هدف اصلی یعنی کاهش وزن ساختمان دست خواهیم یافت .

دیوار کناف ( درای وال ) – کناف ایران سقف کاذب